بسم الله الرحمن الرحیم
سبزیم که در مسیر باران هستیم ؛ موجیم که در یاد بهاران هستیم
کوهیم که از داغی دلشوره ما ؛ یک لرزه ی افتاده به دوران هستیم

۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

سبزها سرخ شويد

مقام معظم رهبري پس از 22 بهمن 88 اعلام كردند: دشمن ها مي گفتند قرار است جنگ داخلي در 22بهمن به وجود بيايد. قرار است دو طرف با هم جنگ مسلحانه بكنند. اما ديديد هيچ اتفاقي نيافتاد و ما همچنان مانديم.
البته خوشحالي زايد الوصف اين ولي الهي زياد دوام نخواهد آورد. و ايشان فقط ترس بيش از حد و همچنين سادگي زياده از اندازه خود را به همگان نشان دادند. و البته معلوم الست اين جنگ مسلحانه هيچ گاه متعهد نشده است در يك روز بخصوص آغاز شود. كه هر زمان ديگري هم شروع شود به نابودي فرعون زمان منجر خواهد شد. و پيشتر گفته ايم چنين روزهايي نه زمان تاختن فرعون پير و فرتوت ماست.
روز سي خرداد روز بسيار خوبي است تا افرادي كه خود را آماده كرده اند جنگ مسلحانه را آغاز كنند. و اين رويارويي بخاطر تعداد زياد نفرات مردمي در برابر تعداد اندك سپاهيان خودفروخته نياز به گروه هاي چريكي خيلي پيچيده اي ندارد. بلكه مسلح شن هر نفر به فقط يك كلت جنگي براي اين رويارويي چند روزه كفايت مي كند. و در پايان آن هم دستان لرزان و فرتوت رهبر معظم بالا خواهد رفت. چرا كه فرعون ها و ديكتاتورها تا زماني كه خود را قدرتمند بدانند خواهند تاخت. زمان التماس و زاري آشكار آنها هم خواهد رسيد.
روز سي خرداد آغازگر فصل نويني از تاريخ ايران خواهد بود. كه تحمل اين هم ظلم و فساد و خرافه ديگر امكان ندارد. ديدن اين هم فحشا و فقر... از تحمل كردن هر اعدام شدني سخت تر است. كه اين روزها همه ي ما مرده ايم. و با قيام است كه زنده مي شويم. حتي اگر قصاب همه ما را اعدام كند. اما زماني مي تواند كه پيروز شود. و آن وقت است كه حتي انسانهايي را كه اسلحه به دست نگرفته بودند محارب خواهد خواند و مانند زمستان 88 يارانمان را اعدام خواهد كرد.
پس نشستن ما اعدام را خواهد آورد. و قيام و حماسه ما به زبوني ديكتاتور خونريز خواهد انجاميد.
روز سي خرداد نياز به عقبه اي تبليغاتي دارد كه يك ماه مانده به آن بايد از سوي همه نيروهايي فداكار و جوان آغاز شود. و بنا به شنود دستگاه هاي امنيتي كشور و مطالعه ي فريب پروژه ي 16 آذر و همچنين اسنادي كه از همكاري برخي ها (مانند عليرضا نوري زاده) در دست است بايد از شعارهاي انحرافي پرهيز شود. و فقط به شعارهايي از نوع زير پرداخته شده در و ديوار شهر از آنها پر شود. تذكر مي دهيم كه به هيچ عنوان حمله اي به اسلام عزيز صورت نگيرد. بلكه با دشمن كثيفي كه دين را زير پاي خود له كرده است به اين قصاب كثيف حمله شود.

- زنده و جاويد باد ياد ندا و سهراب
- از خون جوانان وطن لاله دميده
- خرداد ماه خون ديكتاتورها سرنگون
-حسيني ها بپاخيزيد
- انجمن قصاب ها: لبيك يا خامنه اي!
- هيات رزمندگان فساد: مرگ بر موسوي!
- سيد علي قصاب مرگت باد
- درود بر خامنه اي قصاب!
- جانم فداي رهبر فحشا
و يادمان باشد آنها كه از مرگ نمي ترسند مي توانند انسانها را نجات دهند. يادمان باشد ميليون ها انسان ايراني در فساد و مواد مخدر و فحشا هر روز آروزي مرگ مي كنند.
پس زنده باد چنان در خون غلطيدني كه به آزادي انسان بيانجامد.

۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

روز انتقام


برنامه براي سي خرداد امسال در حال طراحي است. و به نطر ميرسد جواب درخوري به جنايت سال گذشته داده شود. تا خدا چه خواهد.

تصویر روز

تصویر روز
آخرین شعار منوچهر